Privacy statement

Vrolijk Boeken & Films gebruikt de aan haar verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst om u als koper te informeren over de afhandeling van orders en om uw order te kunnen bezorgen.

Indien u zich heeft aangemeld voor de digitale nieuwsbrief, bewaart Vrolijk uw naam- en e-mailadres om u gericht te kunnen informeren over nieuwe producten, aanbiedingen e.d. U kunt te allen tijde uw gegevens inzien, en op uw verzoek worden uw gegevens aangepast of verwijderd.

Vertrouwen is voor ons de basis om met u en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen, maar ook om de veiligheid van diezelfde gegevens bij ons als uw leverancier van boeken, dvd’s en gadgets. Wij zullen daarom zorgvuldig omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende voorschriften zoals vastgelegd in de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Vrolijk hecht dus veel waarde aan de bescherming van uw privacy. U kunt erop vertrouwen dat wij:

  • werken naar de letter en de geest van de privacywet en -regelgeving;
  • uw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken;
  • uw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden;
  • uw wettelijke rechten respecteren;
  • alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren;
  • de website adequaat beveiligen.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy? Geef deze dan via e-mail door aan:

U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.